Филтер патрони

Макстра+ врши четворо-степена филтрација со активен јаглен, јонски изменувач и сребро. Отстранува хлор и хлориди, органски нечистотии, каменец, одредени тешки метали како Алуминиум, Олово, Цинк, Бакар а при тоа не ги отстранува целосно корисните минерали како Магнезиум, Калциум и Калиум. Јагленовите зрнца во филтерот се од органско потекло, импрегнирани со сребро со што се избегнува појава на бактерии во патронот за време на користењето на истиот. Еден патрон може да прочисти до 150л вода и да се употребува максимум 3 месеци.
Филтер диск Fill&Go Vital/Active и Fill&Serve Mind од активен јаглен. Отстранува хлор, мириси и органски нечистотии од водата. Дискот одговара на втората генерација шишенца Fill&Go Vital/Active и Fill&Serve Mind.
• Удобен и хигиенски начин на работа
• Еден филтер диск Ви обезбедува 150 литри филтрирана вода
• Се употребуваат со Fill&Go Vital/Active и Fill&Serve Mind, втора генерација на шишенцата.
Филтер диск 8 pack – за Fill&Go прва генерација на филтер шишенца. Еден филтер диск може да прочисти 20л вода. Пакет од 8 филтер дискови Fill&Go – 1ва генерација за чиста вода цели 8 седмици.