Хлор во водата за пиење причинител на тешки заболувања?

Хлорот долго време се употребува за дезинфекција на вода бидејќи го контролира размножувањето на непожелните бактерии како Ешерихија Коли. Тој е присутен во секој базен, во водата од јавниот водовод со која се тушираме, готвиме и која ја пиеме. Како се изложуваме на хлор? Дури и со долги туширања или употреба на базени хлорот навлегува […]

Што е јаглероден отпечаток и зошто е битен?

Јаглероден отпечаток или “carbon footprint” е пресметка на вкупните емисии на стакленички гасови на некој објект за време на својот животен век. Поедноставно кажано, покажува колку јаглероден диоксид еден објект испушта во атмосферата за време на својот животен циклус или век. Од 2010 година, BRITA употребува 100% TÜV-сертифициранa, “environmentally-friendly” хидро енергија во седиштето (администрација и […]

5 причини зошто би купиле филтер за вода

1. Водата од водовод содржи супстанции штетни по здравјето како, хлор и одредени тешки метали но содржи и елементи кои влијаат на вкусот како хлориди, феноли и каменец. Брита Макстра патронот овие супстанции успешно ги отстранува со што добиваме чиста и вкусна вода. 2. Проточна вода од чешма е секогаш подобра идеја отколку стоена вода […]

© Канмак 2016 - Сите права се задржани

designed & developed by BTSAF