Услови за користење

Ве молиме внимателно да ги прочитате правилата и условите, пред користење на Веб страницата. Ако пристапувате на веб страницата, ќе сметаме дека се сoгласувате со општите правила. Ако НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ со условите, Ве молиме, не пристапувајте на веб страницата. Условите се однесуваат за односот на од едната страна – КАНМАК ДОО (www.canmak.mk) и корисниците на веб страната – од другата страна.

  1. Општи правила и услови за користење на www.canmak.mk

За да се користи Веб страницата, купувачот мора да има пристап до Интернет, директно или преку друг уред кој има пристап до Интернет. Купувачот исто така, треба да ги има сите потребни уреди за да пристапи на Интернет, вклучувајќи компјутер, модем или друг производ кој обезбедува пристап до Интернет. www.canmak.mk само обезбедува информации на Веб страницата и не превзема никаква одговорност за нарушувањата или техничките проблеми (предизвикани од електронските апарати на корисникот) кои ја попречуваат употребата на Веб страницата.

  1. Одговорности на Купувачот при регистрирање на www.canmak.mk

Кога се користи Веб страница, Купувачот е обврзан да обезбеди точни, прецизни и целосни лични информации кога ќе го пополнува формуларот за регистрација. Во случај кога Купувачот ќе приложи лажни, неточни или некомплетни податоци, www.canmak.mk го задржува правото да ги поништи и/или прекине информациите за неговата поштенска адреса и да го одбие неговиот пристап до дел или до сите услуги во иднина.

  1. Заштита на Личните податоци

Според Законот за заштита на личните податоци, Купувачот го задржува правото да пристапи до сопствените Лични податоци, како и да изврши корекција и промена на податоците кои ги приложил и кои станале сопственост на www.canmak.mk со самото користење на Веб страницата. Со прифаќање на тековните Услови, Купувачите кои веќе ги приложиле своите податоци во формуларот за регистрација, се согласуваат Личните податоци да бидат обработени од www.canmak.mk по веб распоред за испорака на производите и услугите. www.canmak.mk изјавува дека Личните податоци кои Купувачите ги приложиле НЕМА да бидат давани на трети лица за рекламирање или промотивни цели.