За нас

КАНМАК ДОО

Канмак е официјален дистрибутер на BRITA во Република Северна Македонија и Косово. Веќе 50 години БРИТА е инволвирана во филтрација на вода, посветена на иднината на овој есенцијален ресор. Како лидер на интернационалниот пазар во категорија на филтер системи за домаќинства, БРИТА е фокусирана на визијата на Светот во кој водата за пиење со највисок квалитет е достапна за сите во секој момент.

КАНМАК ДОО СКОПЈЕ

Ул. Балзакова бр. 5/9
1000 Скопје

02/ 277-0593; 071/327-597

ЕДБ МК4030991209108